نام و نام خانوادگی:
مهدی شکوریان فرد جهرمی
 
رشته تحصیلی :
شیمی
 
 
سمت :
عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
استادیار
 
 
تلفن :
056-32391271
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more: مهدی شکوریان فردجهرمی

 
نام و نام خانوادگی:
ابوذر خواجه
 
رشته تحصیلی :
مهندسی شیمی
 
 
سمت :
عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
استادیار
 
 
تلفن :
056-32391271
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more: ابوذر خواجه

نام و نام خانوادگی:
مونس هنرمند
 
رشته تحصیلی :
شیمی
 
 
سمت :
مدیر گروه، عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
استادیار
 
 
تلفن :
056-32391306
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more: مونس هنرمند

نام و نام خانوادگی :
مهدی شیوا
 
رشته تحصیلی :
مهندسی شیمی
 
 
سمت :
معاون اداری و مالی- عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
استادیار
 
 
تلفن :
056-32391238
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Read more: مهدی شیوا

نام و نام خانوادگی :
الهه اسماعیلی
 
رشته تحصیلی :
مهندسی شیمی-نانو تکنولوژی
 
 
سمت :
معاون آموزشی و پژوهشی-عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
استادیار
 
 
تلفن :
056-32391212
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Read more: الهه اسماعیلی

دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند