نام و نام خانوادگی :
ملیحه نخعی
 
رشته تحصیلی :
زمین شناسی
 
 
سمت :
عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
استادیار
 
 
تلفن :
056-32391000
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Read more: ملیحه نخعی

نام و نام خانوادگي :
رضا روکي
 
رشته تحصيلي :
مهندسي معدن
 
 
سمت :
معاون دانشجويي، عضو هیات علمی
 
مرتبه علمي :
استاديار
 
 
تلفن :
056-32391240
 
رايانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Read more: رضا روکي

نام و نام خانوادگی:
غلامعباس فنایی خیرآباد
 
رشته تحصیلی :
ژئوفیزیک
 
 
سمت :
رئیس دانشکده عمران، معدن و شیمی- عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
استادیار
 
 
تلفن :
056-32391229
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Read more: غلامعباس فنایی خیرآباد

نام و نام خانوادگی :
امیر آزادمهر
 
رشته تحصیلی :
مهندسی معدن
 
 
سمت :
عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
مربی
 
 
تلفن :
056-32391000
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
نام و نام خانوادگی :
حميد ثابتي
 
رشته تحصیلی :
مهندسی معدن
 
 
سمت :
عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
مربی
 
 
تلفن :
056-32391000
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Read more: حمید ثابتی

نام و نام خانوادگی :
میثم رجبی
 
رشته تحصیلی :
معدن
 
 
سمت :
عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
مربی
 
 
تلفن :
056-32391000
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
نام و نام خانوادگی :
محسن صفری
 
رشته تحصیلی :
معدن
 
 
سمت :
مدیر گروه - عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
مربی
 
 
تلفن :
056-32391224
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Read more: محسن صفری

دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند