نام و نام خانوادگی:

منصور باقری

رشته تحصیلی :

عمران

 سمت :

عضو هیات علمی

 مرتبه علمی :

استادیار

  تلفن :

056-32391262

 رایانامه :

mnsrbagheriThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Seyed Vahid Alavi Nezhad Khalil Abad

Ph.D. of Civil Engineering (Geotechnical Engineering)

Assistant Professor Dr.,

Department of Civil Engineering,

Birjand University of Technology,

Birjand, South Khorasan Province, Iran

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web Link: Google Scholar

Read more: سید وحید علوی نژاد خلیل آباد

نام و نام خانوادگی:
مهرداد محمدنژاد
 
رشته تحصیلی :
عمران
 
 
سمت :
عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
مربی
 
 
تلفن :
056-32391254
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Read more: مهرداد محمد نژاد

نام , نام خانوادگی :
صادق اعتدالی
 
رشته تحصیلی :
عمران
 
 
سمت :
مدیر گروه، عضو هيات علمي
 
مرتبه علمی :
استادیار
 
 
تلفن :
056-32391296
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
نام و نام خانوادگی :
ایمان منصوری
 
رشته تحصیلی :
عمران
 
 
سمت :
عضو هیات علمی، رئیس امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی
 
مرتبه علمی :
استادیار
 
 
تلفن :
056-32391296
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Read more: ایمان منصوری

نام و نام خانوادگی :
عباسعلی رضاپور
 
رشته تحصیلی :
عمران
 
 
سمت :
عضو هيات علمي
 
مرتبه علمی :
مربی
 
 
تلفن :
056-32391000
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Read more: عباسعلی رضاپور

Komeil Rokni

 

Ph.D. of Geomatic Engineering (Remote Sensing )

Assistant Professor,

Department of Civil Engineering,

Birjand University of Technology,

Birjand, South Khorasan Province, Iran

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more: کمیل رکنی

دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند