نام و نام خانوادگی :
سید محمد باقر عبادی
 
رشته تحصیلی :
علوم قرآن و حدیث
 
 
سمت :
عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
مربی
 
 
تلفن :
056-32391000
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
نام و نام خانوادگی :
هادی معزی فر
 
رشته تحصیلی :
علوم قرآن و حدیث
 
 
سمت :
مدیر گروه
 
مرتبه علمی :
مربی
 
 
تلفن :
056-32391312
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند