نام و نام خانوادگی :
محسن صفاريان
 
رشته تحصیلی :
صنایع
 
 
سمت :
رئیس دانشکده مهندسی صنایع و کامپیوتر - عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
استادیار
 
 
تلفن :
056-32391233
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

 تحصيلات دانشگاهي:

-دکترای مهندسي صنايع-سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي، دانشگاه علم و صنعت، 1393، معدل 80/18

- فوق لیسانس مهندسي صنايع-سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي، دانشگاه تربيت مدرس، 1380، معدل 19/17

-ليسانس رياضي كاربرد در كامپيوتر، دانشگاه تهران، 1376، معدل 23/16

زمينه هاي تخصصي مورد علاقه :

- الگوریتم‌های متاهیوریستیک

- کاربردهای داده كاوي

-بهينه سازي و مدلسازي رياضي

- لجستیک و زنجیره تامین

-شبیه‌سازی کامپیوتری

سوابق شغلي :

-كارشناس تحليل سيستم- مركز آمار ايران 1379

-مدير عامل شركت مهندسي بهبود سيستم بيرجند 1389 -1385

-كارشناس مميز و اعتبار سنجي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي-1388 تا كنون

-عضو هيات علمي دانشگاه صنايع و معادن ايران- مركز بيرجند 1386-1381

-عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي بيرجند- 1386 تاكنون

سوابق اجرايي :

-مدير گروه علوم پايه- دانشگاه صنايع و معادن ايران- مركز بيرجند 1386-1382

-مدير گروه صنايع- دانشگاه صنعتي بيرجند 1389-1386

سوابق تدريس دانشگاهي :

-تحقيق در عمليات 1، اصول كامپيوتر 1، اصول كامپيوتر 2، شبيه سازي كامپيوتر، آمار و احتمال مهندسي، مديريت پروژه هاي نرم افزاري، اقتصاد مهندسي- دانشگاه پيام نور بيرجند

-آمار واحتمال مهندسي، شبيه سازي كامپيوتر، تجزيه و تحليل سيستم، كارگاه مدلسازي سيستم، مباني كامپيوتر-اصول سرپرستي- دانشگاه صنايع و معادن ايران مركز بيرجند

-تحقيق در عمليات1، اقتصاد مهندسي، اصول شبيه سازي كامپيوتر- دانشگاه بيرجند

-تئوري احتمالات، آمار مهندسي، اقتصاد مهندسي، تحقيق در عمليات 1، اصول شبيه سازي- دانشگاه صنعتي بيرجند

 سوابق علمي و پژوهشي :

- محسن صفاریان، "كاربرد الگوريتم ژنتيك براي حل مساله پوشش حداكثر"، سومين كنفرانس بين المللي داده كاوي، تهران، ايران، آبان 1388

- محسن صفاریان، اعظم خیرآبادی،"پیش بینی رتبه داوطلبان کنکور سراسری دانشگاه‌ها با استفاده از روشهای داده کاوری"، چهارمین کنفرانس بین المللی داده کاوی، 1389

 - فرناز برزین‌پور، محسن صفاریان، محمد کاظمی،"طراحی یک الگوریتم پرندگان برای مساله مسیریابی حمل و نقل با ناوگان عمومی وخصوصی با تقاضای فازی"، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 1391

 - فرناز برزین‌پور، محسن صفاریان، ابراهیم تیموری، ”الگوریتم فراابتکاری برای حل مدل برنامه‌ریزی چند هدفه مکانیابی و تخصیص سه سطحی در لجستیک امداد“ . مجله تحقیق در عمیلات و کاربردهای آن، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 50-27 (ISC)

- فرناز برزین‌پور، محسن صفاریان، احمد ماکوئی، ابراهیم تیموری، ”مدل مکانیابی- مسیریابی چند هدفه در مدیریت زنجیره امداد با رویکرد دوره‌ای“. مجله تحقیق در عملیات وکاربردهای آن. شملره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 91-71 (ISC)

 -Farnaz Barzinpour, Mohsen Saffarian, Ahmad Makoui, Ebrahim Teimoury, "Meta-heuristic Algorithm for Solving Bi-objective Possibility Planning Model of Location-Allocation in Disaster Relief Logistics”, journal of applied mathematics, 2014, (ISI)

 

-                     Mohsen Saffarian, Farnaz Barzinpour, Mohammad Ali Eghbali, “ A robust programming approach to bi_objective optimization model in the disaster relief logistics response phase”, International Journal of Supply and Operations Management, 2015, Vol. 2, pp. 595-616.

 

- Mohammad Kazemi, Mohsen Saffarian, Morteza Abedini, Maryam Riazi, " The Advantage and Challenge of Creating and Strengthening New Brands: A Case Study of Poltury Product of South Khorasan", in the 2nd International Confrence on New challenges in Management and Business held in Ardabil, Iran, 9-10 September, 2015.

 

- ارائه خدمات مشاوره‌ای در خصوص آموزش و پیاده‌سازی 5S در چندین سازمان شامل: اداره کل حمل و نقل استان خراسان جنوبی، کاشی نیلوفر و کاشی آیداسرام

- سید جواد موسی کاظمی، محمد علی اقبالی، محسن صفاریان، فرناز شهپیر، " بکارگیری معیارهای تفکر ناب در ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ( مطالعه موردی: صنایع نفت و گاز)"، کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، خرداد 1394.

- محسن صفاریان، محمد علی اقبالی، محمد کاظمی، " طراحی و ارائه یک مدل برنامه‌ریزی چند هدفه لجستیک امداد با در نظر گرفتن تغییر اولویت اهداف در دوره‌های مختلف فاز پاسخ"، دومین همایش پژوهشهای صنایع، شهریور 1394.

- محسن صفاریان، محمد علی اقبالی، فرامرز کول سنجرانی، "  ارزیابی صنعت بیرجند با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT) و اولویت بندی آلترناتیو های موثر به وسیله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و فرایند تحلیل شبکه اي (ANP)"، دومین همایش پژوهشهای صنایع، شهریور 1394.

- محسن صفاریان-  محمدعلی اقبالی- نرجس سلم‌آبادی، " مدل چند هدفه مکانیابی و تخصیص با پارامترهای فازی در لجستیک امداد- مطالعه موردی استان خراسان جنوبی"، کنفرانس مهندسی صنایع و سیستم، شهریور 1394.

- محسن صفاریان، محمد علی اقبالی ، روح الله هدایتی نسب ، فرزانه دلیر، " تعیین تعداد بهینه خودرو های مورد نیاز برای پایگاه‌های آتش نشانی به کمک شبیه‌سازی (مطالعه موردی :  شهرستان بیرجند)"، کنفرانس ملی یافته های نوین مهندسی صنایع و مکانیک، شهریور 1394.

- محمد بهارشاهی، محسن صفاریان، " بررسی سیستم‌های ترکیبی انرژی تجدید پذیر با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی"، دومین همایش پژوهشهای صنایع، شهریور 1394.

- مهدی ملایی، مصیب پهلوانی، نور محمد یعقوبی، محسن صفاریان، " تجزیه و تحلیل علل رکود واحدهای صنعتی غیرفعال مستقر در شهرک­های صنعتی استان سیستان و بلوچستان"، کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع، شهریور ۹۴

- محسن صفاریان ، محمدرضا فلفلانی، " تجزیه وتحلیل عوامل مؤثربر رضایتمندی مشتریان درسیتم بانک وبهینه سازی شاخص ها با تکنیک شبیه‌سازیگسسته- پیشامد (مطالعه‌ی موردی: بانک کشاورزی-مشهد)"، کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع، شهریور ۹۴

-  عاطفه خیرابادی، اعظم خیرآبادی، محسن صفاریان، " تاثیر آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر اثر بخشی و کارآیی کارمندان ادارت ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی"،  كنفرانس بين المللي دستآوردهاي نوين پژوهشـي در مـديريت، حسابداري و اقتصاد،  شهريور 94، تهران

 

طرح های پژوهشی

- طراحی شبکه  زنجیره تأمین رقابتی قابل اطمینان برای واحدهای صنعتی کوچک، شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان جنوبی

- تجزیه و تحلیل علل رکود واحدهای صنعتی غیرفعال مستقر در شهرک­های صنعتی استان خراسان جنوبی به منظور ارائه راه­کارهای مناسب جهت راه­اندازی مجدد آنها، شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی

- تعیین عوامل تاثیرگذار بر نمره ارزشیابی اساتید با استفاده از داده کاوی: با تاکید بر داده های آموزشی دانشگاه بیرجند و دانشگاه صنعتی بیرجند، دانشگاه صنعتی بیرجند

 -برنامه ریزی و زمان بندی اتاق عمل با در نظر گرفتن فاکتورهای انسانی، دانشگاه صنعتی بیرجند

-برنامه ریزی نیروی انسانی در تولید سلولی با در نظر گرفتن فاکتور های انسانی، دانشگاه صنعتی بیرجند

-  تاثیر ویژگیهای دموگرافیک بر سبک تدریس و نمره ارزشیابی اساتید دانشگاه  صنعتی بیرجند و دانشگاه بیرجند، دانشگاه صنعتی بیرجند

- بررسي راهکارهاي پايدارسازي تعاوني هاي استان خراسان جنوبي، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی

- آسیب شناسی وضعیت آموزش های فنی و حرفه ای مرتبط با تعاونی های استان و ارائه راهکار اصلاحی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی

- آسیب‌شناسی تعاونی‌های زنان و راهکارهای تقویت آنها، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی

 

 دوره هاي آموزشي :

-شركت در دوره آموزشي داده كاوي

-شركت در دوره آموزشي كارآفريني KAB

-شركت در دوره آموزشي مديريت پروژه

- شركت در دوره آموزشي بهبود سازماني

دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند