نام و نام خانوادگی :

 مصطفی اسماعیلی

 رشته تحصیلی :

 مهندسی برق – قدرت

سمت :

عضو هیات علمی

مرتبه علمی :

استادیار

تلفن :

رایانامه :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more: مصطفی اسماعیلی

نام و نام خانوادگی :
محمد علی اقبالی
 
رشته تحصیلی :
صنایع
 
 
سمت :
مدیر گروه صنایع و عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
مربی
 
 
تلفن :
056-32391236
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Read more: محمد علی اقبالی

نام و نام خانوادگی :
سید محمد کاظمی
 
رشته تحصیلی :
مهندسی صنایع
 
 
سمت :
عضو هيات علمي
 
مرتبه علمی :
مربی
 
 
تلفن :
056-32391226
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Read more: سید محمد کاظمی

نام و نام خانوادگی :
محمد كاظمي
 
رشته تحصیلی :
صنایع
 
 
سمت :
مدیر پژوهشی و عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
مربی
 
 
تلفن :
056-32391226
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Read more: محمد کاظمی

نام و نام خانوادگی :
محسن صفاريان
 
رشته تحصیلی :
صنایع
 
 
سمت :
رئیس دانشکده مهندسی صنایع و کامپیوتر - عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
استادیار
 
 
تلفن :
056-32391233
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Read more: محسن صفاریان

دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند