نام و نام خانوادگی :
وحیده بابائیان
 
رشته تحصیلی :
نرم افزار
 
 
سمت :
عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
مربی
 
 
تلفن :
056-32391235
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
نام و نام خانوادگی :
سید محمد امین خاتمی
 
رشته تحصیلی :
کامپیوتر
 
 
سمت :
رئیس دانشکده
 
مرتبه علمی :
 مربی
 
 
تلفن :
056-32391290
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
نام و نام خانوادگی :
حسين کاردان مقدم
 
رشته تحصیلی :
کامپیوتر
 
 
سمت :
عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
مربی
 
 
تلفن :
056-32391261
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Read more: حسین کاردان مقدم

نام و نام خانوادگی :
محمد مهدی ایزدخواه
 
رشته تحصیلی :
ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
 
 
سمت :
عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
استادیار
 
 
تلفن :
056-32391269
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
نام و نام خانوادگی :
سید هادی موسوی
 
رشته تحصیلی :
کامپیوتر
 
 
سمت :
عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
مربی
 
 
تلفن :
056-32391269
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
نام و نام خانوادگی :
سعيده كبيري راد
 
رشته تحصیلی :
علوم کامپیوتر
 
 
سمت :
عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
مربی
 
 
تلفن :
056-32391235
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Read more: سعیده کبیری راد

نام و نام خانوادگی :
نادر ملايي
 
رشته تحصیلی :
برق
 
 
سمت :
مدیر گروه، عضو هیئت علمی
 
مرتبه علمی :
مربی
 
 
تلفن :
056-32391000
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more: نادر ملایی

نام و نام خانوادگی:
حمیده حاجی آبادی
 
رشته تحصیلی :
کامپیوتر-نرم افزار
 
 
سمت :
عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
مربی
 
 
تلفن :
056-32391299
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Read more: حمیده حاجی آبادی

نام و نام خانوادگی:
اسماعیل رضایی
 
رشته تحصیلی :
کامپیوتر
 
 
سمت :
عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
مربی
 
 
تلفن :
056-32391000
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
نام و نام خانوادگی :
حسين مرادي
 
رشته تحصیلی :
کامپیوتر(IT)
 
 
سمت :
عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
مربی
 
 
تلفن :
056-32391261
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Read more: حسین مرادی

نام و نام خانوادگی:
مهدی فرهادی
 
رشته تحصیلی :
برق
 
 
سمت :
عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
مربی
 
 
تلفن :
056-32391000
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند