به اطلاع کلیه دانشجویان روزانه  (خواهر و برادر ) متقاظی خوابگاه های ملکی دانشگاه می رساند :

جهت پیش ثبت نام خوابگاه، دانشجویان می بایست به پورتال دانشجویی قسمت امور دانشجویی، قسمت امور خوابگاه ها مراجعه و نسبت به این  عمل  اقدام نمایند .

 - زمان پیش ثبت نام از تاریخ 96/03/15 لغایت 96/03/30 بوده و غبر قابل تمدید می باشد .

-دانشجویانی حق انتخاب اتاق را خواهند داشت که پیش ثبت نام را در مهلت مقرر انجام دهند .

-زمان انتخاب اتاق نیمه اول شهریور ماه براساس امتیاز از طریق پورتال دانشجویی اعلام خواهد شد.

امور خوابگاه ها

دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند