نام و نام خانوادگی :
حبیب ا... رستگاری
 
رشته تحصیلی :
مهندسی مواد و متالورژی
 
 
سمت :
عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
استادیار
 
 
تلفن :
056-32391254
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Read more: حبیب ا... رستگاری

نام و نام خانوادگی :
راضیه خوشحال
 
رشته تحصیلی :
مهندسی مواد و متالورژی
 
 
سمت :
مدیر گروه، عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
استادیار
 
 
تلفن :
056-32391306
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Read more: راضیه خوشحال

دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند