دانشگاه زميني به مساحت 150،000 متر مربع و زيربناي ساختماني 18،500 متر مربع را در بر مي گيرد که ازجمله مجموعه هاي آن مي توان :

nساختمان آموزشي- اداري

nساختمان کارگاهي

nسالن اجتماعات

nسالن غذاخوري

nمکان هاي ورزشي

nمهمانسراي اساتيد

nخوابگاه هاي دانشجويي

nنمازخانه دانشجويي

nتأسيسات

را نام برد.

 

دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند