همکاری گرامی فرم ها و آیین نامه های مربوط به حوزه حراست از قسمت زیر می توانید دانلود نمایید.

قابل ذکر است حداقل 20 روز قبل از سفر فرم های (پرسشنامه اعزام به خارج از کشور یا پرسشنامه سفرهای شخصی) را پر کرده و به حراست تحویل نمایید.

+ فرم گزارش سفر

+ پرسشنامه اعزام به خارج از کشور

+ پرسشنامه سفرهای شخصی

دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند