• هماهنگی و پیگیری اجرای طرح ارزیابی درونی بخش‌ها
  • پیگیری امور هیأت نظارت و ارزیابی مراكز آموزش عالی استان خراسان جنوبی
  • اجرای طرح‌های نظارتی مورد نیاز دانشگاه
  • ارزیابی عملكرد واحدها 
  • بررسی و تکمیل پرونده‌های ارزشیابی  اعضای هیأت‌علمی جهت ارتقاء و تبدیل وضعیت
دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند