* دانلود آیین نامه رفتار حرفه ای دانشجویان

* دانلود آيين نامه معرفي دانشجويان نمونه

* مشاهده تقاضانامه شرکت در انتخاب دانشجوی نمونه

* دانلود آيين نامه شوراي تعامل دانشجويان 

* آيين نامه تشكيل شوراي صنفي

* شرح وظايف نگهبانان و ناظمان خوابگاه هاي دانشجويي

* فرم تعهدنامه محضري

* فرم حق التدريس

فرم در خواست وام شهريه دانشجويان نوبت دوم

* فرم درخواست وام تحصيلي - مسكن - بيمه - بهره مند از خوابگاه

* فرم درخواست وام شهريه دانشسجويان

* فرم درخواست وام ضروري وديعه مسكن

فرم درخواست وام ضروري

* فرم درخواست وام و تسهيلات رفاهي دانشجويان روزانه

* فرم درخواست وديعه مسكن دانشجويان متاهل

* فرم عضويت در پايگاه صندوق رفاه

* دستوالعمل ارائه خدمات تغذيه و سلف سرويس

* آیین نامه استفاده از تسهیلات دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در قبال انجام خدمات

* آیین نامه و دستوالعمل های صندوق رفاه دانشجویان

* آيين نامه انضباطي دانشجويان

* ایین نامه کار دانشجویی

* بیمه سلامت دانشجویان

* تسهیلات دانشجویی

* شورای صنفی

* کمیسیون موارد خاص

 

دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند