آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد

کاربرگ تعیین استاد راهنما

کاربرگ تصویب پیشنهادیه پايان‌نامه دوره  کارشناسی­ ارشد

کاربرگ مشخصات مقالات ارائه شده جهت برگزاری جلسه دفاع از پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد

کاربرگ گزارش سه ماهه پیشرفت پایان­ نامه دانشجویان کارشناسی­ ارشد

کاربرگ اعلام آمادگی دانشجوی دوره کارشناسی­ ارشد برای برگزاری جلسه دفاعیه

کاربرگ تعیین داوران، ناظر و تاریخ دفاع دانشجوی دوره کارشناسی­ ارشد

کاربرگ اعلام نظر داوران درخصوص پایان ­نامه

کاربرگ تعیین زمان و مکان دفاع از پایان­ نامه

کاربرگ ارزشیابی پایان‌نامه دوره کارشناسی­ ارشد

کاربرگ صورتجلسه دفاع از پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

کاربرگ صورتجلسه مالی دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی­ ارشد  

کاربرگ ارزشیابی نهایی پایان­ نامه دانشجوی دوره کارشناسی­ ارشد در جلسه دفاع

کاربرگ تأیید اصلاحات پایان‌نامه کارشناسی­ ارشد

 

کاربرگ مجوز دانشکده برای تكثير پایان­ نامه دانشجوی دوره کارشناسی­ ارشد

کاربرگ تحویل پایان‌نامه

فرم تعهدنامه اصالت اثر

کاربرگ حذف تک درس

کاربرگ تقاضای انصراف دائم از تحصیل دانشجوی دوره کارشناسی­ ارشد

کاربرگ درخواست مجوز افزایش سنوات تحصیلی نیمسال پنجم برای دانشجویان دوره کارشناسی­ ارشد

چکیده پایان نامه دانشکده..................... گروه ..........................

کاربرگ درخواست بررسی موجه بودن غیبت دوره کارشناسی ارشد

کاربرگ درخواست مجوز افزایش سنوات تحصیلی نیمسال ششم برای دانشجویان دوره کارشناسی ­ارشد

کاربرگ درخواست انصراف از تحصیل دوره کارشناسی­ ارشد

کاربرگ درخواست اعمال تغییرات طرح تحقیق دوره کارشناسی­ ارشد

کاربرگ درخواست حذف نیمسال دوره کارشناسی­ ارشد

کاربرگ درخواست مرخصی تحصیلی دانشجوی دوره کارشناسی­ ارشد

کاربرگ درخواست اعمال تغییرشیوه دوره به آموزشی

فرمت پایان نامه دانشگاه صنعتی بیرجند

روش نوشتن فهرست منابع به روش APA

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (ناپیوسته و پیوسته) را در زیر می توانید دانلود کنید.

برای دانلود روی هر کدام از پیوست ها کلیک کنید.

پیوست 1

پیوست 2

پیوست 3

پیوست 4

پیوست 5

پیوست 6

پیوست 7

پیوست 8

پیوست 9

مقدمه و هدف

 به منظور ارتقاء کیفی و گسترش کمی دستاوردهای پژوهشی، کاهش تمرکز امور اجرایی در حوزه پژوهشی  دانشگاه، تسهیل هرچه بیشتر امر پژوهش، افزایش بهره وری از اعتبارات، آزادی عمل اعضای هیاْت علمی در امور پژوهشی، مشخص نمودن مسیر و اهداف پژوهشی و اتخاذ سیاست هماهنگ  و اعمال ضوابط مدون در خصوص این فعالیتها، دستورالعمل تخصیص اعتبار پژوهشی(پژوهانه) به شرح ذیل تدوین گردیده است

دانلود فایل کامل 

دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند