نام و نام خانوادگی :
مهدی شیوا
 
رشته تحصیلی :
مهندسی شیمی
 
 
سمت :
معاون اداری و مالی- عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
استادیار
 
 
تلفن :
056-32391238
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

 مدارك تحصيلي:

-كارشناسي مهندسي شيمي، گرايش طراحي فرايند، دانشكده فني دانشگاه تهران- 1380

-كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، گرايش ترموسينتيك، دانشكده مهندسي شهید نیکبخت ،دانشگاه سيستان و بلوچستان- 1383

-دکترای مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1391

  عنوان پروژه کارشناسی ارشد:

 بهینه سازی فرمولاسیون پرکن سفید در کائوچوهای مورد استفاده  در صنعت لاستیک

عنوان رساله دکتری:

تعیین معادلات ماکرومیکروسینتیکی بر مبنای داده های آزمایشگاهی در تبدیل گاز سنتز به اولفیهای سبک روی کاتالیستهای آهن-کبالت

 زمینه های تخصصی مورد علاقه

طراحی آمیزه پلیمری

مدلسازی سینتیکی فرایندهای کاتالیستی غیر همگن و مطالعات میکروسینتیک  

طراحی آزمایش و مدلسازی آماری ، رویکرد های دانش بنیان، محاسبات نرم

خواص فیزیکی مکانیکی پلیمرها

پرکننده ها، نانوتکنولوژی و نانوکامپوزیتهای پلیمری

آنالیز معکوس آمیزه های لاستیکی

 سوابق اجرایی

-معاون اداری مالی دانشگاه صنعتی بیرجند

-مشاور مدیر عامل و عضو شورای عالی تحقیقات شرکت کویر تایر بیرجند

-  مطالعه و راهبری پروژه در حوزه تحقیقات صنعت لاستیک به مدت بیش از 10 سال

- تدریس در دروس، شیمی عمومی ، شیمی فیزیک، ترمودینامیک، انتقال حرارت، عملیات واحد، کنترل فرایند و متلب.

سوابق پژوهشی

مقالات ISI

1- Mehdi Shiva,  Hossein Atashi,  Amir Seyed Musavi, Farshad Farshchi, Development of a Macro-Micro Kinetic Model for CO Hydrogenation Reaction over Co-Ni Catalyst» , kinetic and catalysis,56(6) 2015

2-Mehdi Shiva Hossein Atashi, Ali Akbar Mirzaei, Maryam Arsalanfar, Akbar Zare, Study of syngas conversion to light olefins by statistical models, Fuel Volume 123, 1 May 2014, Pages 205–210

3-Mehdi Shiva ,Hossein Atashi, Farhad Farshchi Tabrizi, Ali Akbar Mirzaei, Maryam Arsalanfar, CO hydrogenation reaction over Fe–Co catalyst; a micro-kinetic approach for studying the kinetics and mechanism of hydrocarbon formation, Journal of Industrial and Engineering Chemistry 19 (2013) 172–181 .

 

4-Mehdi Shiva ,Hossein Atashi, Farhad Farshchi Tabrizi , Ali Akbar Mirzaei , Kinetic modeling of Fischer–Tropsch synthesis on bimetallic Fe–Co catalyst with phenomenological based approaches, Journal of Industrial and Engineering Chemistry 18 (2012) 1112–1121

 

5-Mehdi Shiva ,Hossein Atashi, Farhad Farshchi Tabrizi, Ali Akbar Mirzaei ,Akbar Zare, The application of hybrid DOE/ANN methodology in lumped kinetic modeling of

Fischer–Tropsch reaction, Fuel Processing Technology 106 (2013) 631–640.

 

6-Hossein Atashi, Mehdi Shiva, Farshad Farshchi Tabrizi, and Ali Akbar Mirzaei, Study of Syngas Conversion to Light Olefins by Response Surface Methodology, Journal of Chemistry, Volume 2013, Article ID 945735, 12 pages

 

7-Mehdi Shiva, Hossein Atashi and Mahtab Hassanpourfard,  STUDYING THE ABRASION BEHAVIOR OF RUBBERY MATERIALS WITH COMBINED DESIGN OF EXPERIMENT-ARTIFICIAL NEURAL NETWORK, Chinese Journal of Polymer Science Vol. 30, No. 4, (2012), 520−529.

 

8-Akbar Zare,Ahad Zare, Mehdi Shiva, Ali Akbar Mirzaei, Effect of calcination and reaction conditions on the catalytic performance of Co-Ni/Al2O3 catalyst for CO hydrogenation, , Journal of Industrial and Engineering Chemistry (2013),Article in Press..

 

9-H. ATASHI and M. SHIVA ,Study of Governing Mechanisms on Failure Properties of Filled Rubber Compound in Different Sulfur Crosslink Densities and Types, Asian Journal of Chemistry Vol. 22, No. 9 (2010), 6778-6790

 

10-H. ATASHI* and M. SHIVA, Statistical Analysis, Modeling and Optimiziton of Silica, Rubber Ratio and Sulfur Levels in Truck Tire Tread Compound, Asian Journal of Chemistry Vol. 22, No. 8 (2010), 6451-6470

 

11-H. ATASHI* and M. SHIVAFormulation for Passenger Tread Tire Compound Based on Styrene Butadiene Rubber/cis-Butadiene Rubber/Natural Rubber Blend and Semi-Dispersible Silica/Carbon Black Filler System, Asian Journal of Chemistry Vol. 22, No. 10 (2010),.

 

مقالات علمی پژوهشی

1- حسین آتشی، کاظم سبحان منش، مهدی شیوا -بهبود خواص فيزيكي-مكانيكي كائوچوي بوتادين به كمك سيستمهاي تقويت كننده سيليكا/سيلان .مجله علوم و تكنولوژي پليمر –سال هفدهم-شماره 5-سال 83

2- حسین آتشی، کاظم سبحان منش، مهدی شیوا ، مطالعه ساز و كارهاي بهبود دهنده مقاومت پارگي در سامانه هاي تقويت كننده دوده/سيليكا/سيلان، مجله علوم و تكنولوژي پليمر –سال هجدهم-شماره 2-سال 84

3- مهدي شيوا، مهديه احمدي، راحله يزداني، تاثیر پارامترهای فرایندی اختلاط بر خواص فیزیکی-مکانیکی و جریانیابی آمیزه های لاستیکی، مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال 21، شماره 3، مرداد ـ شهریور 1387

4- مهدي شيوا ، حسين آتشي،بهبود مقاومت پارگي و مقاومت در برابر رشد ترك آميزه رويه تاير با سامانه هاي پخت و استفاده از پركننده هاي نيمه تقويت كننده،مجله علوم و تكنولوژي پليمر-سال بيست يكم-شماره 3 ( مهر-آبان 87)

5- مهدي شيوا ، حسين آتشي، حميد رضا گنجي،مطالعه تاثير فرايند اختلاط بر رفتار گرانروي موني و تورم قالبي آميزه لاستيكي، مجله علوم و تكنولوژي پليمر-سال بيست يكم-شماره 4 ( آذر-دي 87)

6- مهدی شیوا، حسین آتشی، بهینه سازی ویژگیهای پخت و خواص نقصی آمیزه رویه تایر رادیال سواری ، مجله علوم و تكنولوژي پليمر-سال بيست سوم-شماره 3 ( صفحه 187-201 )، 1388 .

7 مهدی شیوا، امیر هوشنگ حدادی، علی رضا نخعی، حسین وارسته، کاربرد طرح آزمایش، مدلسازی سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی در مطالعه پدیده سایش آمیزه لاستیکی ، مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال 28، شماره 3، مرداد - شهریور1394

 

مقالات علمی ترویجی

1-بررسیمدلی با جواب تحلیلی برای  سینتیک واکنش پخت شتابداده شده گوگردی، پذیرش برای چاپ

2- معرفي تجهيزات و آزمونهاي فرايند پذيري بر پايه خواص ويسكوالاستيك آميزه هاي لاستيكي

چاپ در مجله صنعت لاستيك-شماره 37-سال 86

3- مطالعه مهندسي شيمي فرايند پخت     مجله صنعت لاستيك شماره 49 ويژه نامه روند طراحي و توسعه تاير سال 87

4- سيلانهاي نوين در كنار سيليكا    مجله صنعت لاستيك شماره 51  پاييز 87

5- سيلانهاي نوين در كنار سيليكا ( قسمت دوم) مجله صنعت لاستيك شماره  52  زمستان 87

6-" مرور روش هاي پراكنش پركننده و ارتباط پراكنش با ويژگيهاي فيزيكي آميزه پخت شده" مجله صنعت لاستيك شماره  53  بهار88

7-"نانوتكنولوژي و آينده صنعت تاير" مجله صنعت لاستيك شماره  53  بهار88

8- مطالعه تاثير چگالي و نوع اتصالات عرضي گوگردي بر مقاومت پارگي و رشد ترك  آميزه رويه تاير  مجله صنعت لاستيك شماره  57  بهار89

9- بررسیمدلی با جواب تحلیلی برای  سینتیک واکنش پخت شتابداده شده گوگردی، ، پذیرش جهت چاپ در مجله صنعت لاستیک

 

کنفرانس

1-مهدی شیوا، حسین آتشی، نرگس رحیمی، تخمین انرژی سطحی در واکنش تبدیل گاز سنتز به الفینهای سبک روی کاتالیست سه فلزی، پانزدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران، 28-30 بهمن 1393، دانشگاه تهران

2-نرگس رحیمی، مهدی شیوا، عبدالمجید مسکوکی، سید علی مرتضوی،Optimization of Subcritical Water Extraction of Berberine from Berberis Vulgaris stem, using Response Surface Methodology پانزدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران، 28-30 بهمن 1393، دانشگاه تهران

3-مهدی شیوا، علی نیک اختر، ابراهیم مطهری، پیش بینی رفتار پخت ناهمدمای آمیزه لاستیکی به کمک داده های رئومتری MDR، دوازدهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک ایران، 28-30 بهمن 93

4-مهدی شیوا، رویکردهای آماری و دانش بنیان ، ابزاری توانمند برای اهداف طراحی آمیزه لاستیکی، دوازدهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک ایران، 28-30 بهمن 93

5-حسین وارسته، مهدی شیوا، فاطمه نوروزی، مطالعه تاثیر نوع کائوچوی SBR بر مقاومت سایشی آمیزه رویه تایر در حضور پرکننده تقویتی دوده/سیلیکا/ سیلان، دوازدهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک ایران، 28-30 بهمن 93

6- محمود آریانژاد، مهدی شیوا، مهدی کامکار، استفاده از روغن سبز در آمیزه رویه تایر رادیال سواری پر شده با دوده و سیلیکای با قابلیت پخش بالا ، دوازدهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک ایران، 28-30 بهمن 93 ( مقاله برتر بخش پوستر)

7-فاطمه نوروزی، مهدی شیوا، حسین وارسته، طراحی آمیزه بلت سیمی به کمک متدولوژی پاسخ سطح، دوازدهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک ایران، 28-30 بهمن 93

 

 

8.مهدی شیوا، امیر هوشنگ حدادی، سعید نوری خراسانی، حسین وارسته، Study of Abrasion Mechanism of،  Rubber Vulcanizates in the Presence of Expanded Clay

یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی  پلیمر، ISPST2014

 

9- مهدی شیوا، علیرضا نخعی، حیدر رئیسی، حسین وارسته ISPST2014(یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر) با عنوان Studying DIN Abrasion of HDS Filled SBR/BR Composite: A Regression Analysisthrough Design of the Experiments

10- مهدی شیوا ISPST2014(یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر) Modeling and Optimization of

Rubber to Steel Adhesion on the basis of Experimental Data using Combined RSM/ANN Approach

11- مهدی شیوا، علی نیک اختر، رضا نام آور  ، هفدهمین همایش شیمی-فیزیک پردیس علوم دانشگاه خواجه نصیر طوسی، 29 مهر 93" The Effect of Filler on the  Gas Barrier Properties of Tyre Inner Liner Compound

 

12- علی نیک اختر، مهدی شیوا، ، رضا نام آور ، هفدهمین همایش شیمی-فیزیک در پردیس علوم دانشگاه خواجه نصیر طوسی 29 مهر تا 1 آبان 1393، Kinetic Investigation of Reversion for Accelerated Sulfur Vulcanization   

 

13- F. Noroozi, M. Shiva, A.R. Rezvani, Investigation of  Steel Cord  Adhesion and Mechanical Properties of Carbon Black Filled NR/BR  Compound in the Presence of  Modified Clays, Oral Presentation, The 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2014) Kish, Iran, 24-27 February, 2014.

 

14- M. Shiva, S. Nouri Khorasani*, A. H. Haddadi, H. Varasteh,  Development of a Response Surface Model for Heat Build Up of Tread Tire Compound in the Presence of Modified Clays, Pooster Presentation, The 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2014) Kish, Iran, 24-27 February, 2014.

 

15- M. Shiva, H. Atashi,Development of New Class of Kinetic Models for CO Hydrogenation Reaction over Bimetallic Catalysts, Pooster Presentation, The 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2014) Kish, Iran, 24-27 February, 2014

 

16-Mehdi Shiva, Hossein Atashi, Hassan Fakhar, Studying the Possibility of Reducing of NR/BR Ratio in Truck Tread Compound with Silica/Silane/Carbon Black Reinforcement Systems , Pooster presentation,9th International Seminar on Polymer Science and Technology, ISPST 2009, 17-21 October 2009,Iran Polymer and Petrochemical Institude,Tehran,Iran

 

17-Mehdi Shiva, Hossein Atashi, Hassan Fakhar, Studying the Effect of Compounding Ingredients on Tearing Behavior of Rubber" Pooster Presentation, The 6th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2009), 16-19 November 2009,KISH Island, Iran.

 

18- Mehdi Shiva, Hossein Atashi, Mahdieh Ahmadi, Effect of Crosslink Density on Physical and Mechanical Properties of a Tire Tread Formulation; A general Regression Analysis, Oral Presentation ISPST2012, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran,21-25 October 2012, Best Presentation.

19-فاطمه نوروزی- مهدی شیوا ، مطالعه اثرات اصلی عوامل فرمولاسیونی بر چسبندگی کامپاند به سیم به کمک طرح آزمایش، پوستر، یازدهمین همایش ملی لاستیک، تهران، اسفند 91

20- مهدی شیوا ،حسین آتشی، طراحی آمیزه لاستیکی به کمک رویکرد مدلسازی آماری ترکیبی، ارائه شفاهی، یازدهمین همایش ملی لاستیک، تهران، اسفند 91

 

21- مهدیه احمدی، محمود آریانژاد،  مهدی شیوا،  بررسی جایگزینی روغن آروماتیک به عنوان ماده ای سرطان­زا با سه نوع روغن گیاهی در آمیزه آج تایر رادیال ، پوستر، یازدهمین همایش ملی لاستیک، تهران، اسفند 91

 

22- رضا فریور، مهدی شیوا، مهدیه احمدی، حسین وارسته، طراحي دستگاه بررسی آزمون نفوذ ناپذیری هوا  و مطالعه اثرات نانو مواد در آمیزه لاستیکی، ارائه شفاهی، یازدهمین همایش ملی لاستیک، تهران، اسفند91

 

23- مهدی شیوا، حسین آتشی، حسن اطلسی، بهبود توام مقاومت پارگي، رشد ترك و سايش آميزه رويه تاير سواري در كنار حفظ خواص پخت به كمك آلياژسه تايي كائوچو و سامانه تقويت كننده دوده/سيليكا/سيلان، پوستر، دهمين همايش ملي لاستيك-آذر 89

24-محمد حسن فخار، مهدی شیوا، استفاده از  رویکرد آماری  RSM در مطالعه اثرات، مدلسازي  و بهينه سازي مقدار روغن، دوده و شتابدهنده در يك آميزه لاستيكي، ارائه شفاهی، دهمين همايش ملي لاستيك-آذر 89

 

25-مهدی شیوا، حسین آتشی،محمد حسن فخار، مدلسازي مقاومت پارگي آميزه لاستيكي به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي، ارائه شفاهی، دهمين همايش ملي لاستيك-آذر 89

 

26-محمد کلانی، مهدی شیوا، محمد رضوی، علی اکبر نیک اختر بررسی و حل معادلات سینتیکی و مکانیسم های پخت شتابداده شده گوگردی ، دهمين همايش ملي لاستيك-آذر 89

 

27-مهدی شیوا، حمید رضا گنجی، عدد بدون بعد تورم قالبي ومقايسه آن با پارامتر گرانروي موني براي پيشبيني وزن در متر آميزه هاي لاستيكي درفرايند اكستروژن، پوستر، نهمین همایش صنعت لاستیک-جزیره کیش آبان 87

28-مهدی شیوا، راحله یزدانی، مطالعه تاثير چگالي و نوعاتصالات عرضي گوگردي بر مقاومت پارگي و رشد ترك آميزه ترد به كمك روش آماري تاگوچيارائه شفاهی ، نهمین همایش صنعت لاستیک، کیش آبان 87

29-مهدی شیوا، مهدی کامکار، مطالعهامكانكاهشمصرفكائوچويطبيعيدرآميزهترد، پوستر،  نهمین همایش صنعت لاستیک، کیش آبان 87،

30-عباسعلی جمالی پور، مهدی شیوا، معرفي مدلهاي ملكولي در شيمي  محاسباتي و  استفاده از روشهاي  محاسباتي در توصيف رفتار شتابدهنده هاي سولفناميديدر فرايند پخت گوگردي لاستيك، پوستر، نهمین همایش صنعت لاستیک، کیش آبان 87

31-مهدی شیوا، حسین آتشی، مطالعه معادلات اصلی حاکم بر فرایندهای اختلاط و پخت از دیدگاه مهندسی شیمی، دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، آبان 87.

 

32- مهدي شيوا –کاظم سبحان منش، استفاده از مباني علوم انتقال حرارت و كامپاندينگ در كاهش زمان پخت تاير راديال- پوستر، هشتمين همايش ملي لاستيك ايران-1385

دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند