اطلاعیه شماره 20: لیست رستورانها و هایپرمارکت جهت استفاده از ژتونهای رفاهی

اطلاعیه شماره 21: خدمات تخفیفی هتل ها و رستورانها

اطلاعیه شماره 22: لیست هتل ها با قیمت نوروزی 95

اطلاعیه شماره 23: امکانات رفاهی دانشگاه کاشان (نوروز 95)

اطلاعیه شماره 24: امکانات رفاهی دانشگاه زنجان (نوروز 95)

اطلاعیه شماره 25: امکانات رفاهی دانشگاه یزد (نوروز 95)

اطلاعیه شماره 26: امکانات رفاهی دانشگاه کرمانشاه (نوروز و تابستان 95)

اطلاعیه شماره 27: قرارداد بیمه کوثر

اطلاعیه شماره 28: امکانات رفاهی دانشگاه کرمانشاه (تابستان 95(

اطلاعیه شماره 29: امکانات رفاهی دانشگاه مازندران(تابستان 95(

اطلاعیه شماره 30: امکانات رفاهی دانشگاه اردبیل (تابستان 95(

اطلاعیه شماره 31: امکانات رفاهی دانشگاه استهبان(تابستان 95(

اطلاعیه شماره 32: امکانات رفاهی دانشگاه زنجان (تابستان 95)

اطلاعیه شماره 33: اطلاعیه پذیرش میهمانان نوروزی در دانشگاه صنعتی بیرجند در سال 1396

اطلاعیه شماره 34: لیست هتل ها و مهمانپذیرهای طرف قرارداد با شرکت میناب سیرشرق (نوروز 96)

اطلاعیه شماره 35:شرایط پذیرش مجتمع خوابگاهی فاطمیه(س) دانشگاه رازی کرمانشاه (نوروز 96)

اطلاعیه شماره 36:شرایط پذیرش خوابگاههای دانشگاه فردوسی مشهد (نوروز 96)

اطلاعیه شماره 37:شرایط پذیرش مجتمع های مسکونی و رفاهی موسسه آموزش عالی خزر، محمودآباد مازندران (نوروز 96)

اطلاعیه شماره 38:شرایط پذیرش ستاد اسکان دانشگاه یزد (نوروز 96)

اطلاعیه شماره 39:شرایط پذیرش مهمانسرای اشراق دانشگاه زنجان (نوروز 96)

 

 1- فرم مرخصی روزانه

 2- فرم مرخصی و ماموریت ساعتی

 3- فرم مرخصی اعضای هیات علمی

 4- راهنمای فرم ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی

 5- فرم ارتقاء رتبه اعضاي غير هيأت علمي

 6-فرم تسویه حساب

 7- فرم  ارزیابی عملکرد سالانه کارشناس وکارشناس مسئول (براساس احکام و قراردادهای کارگزینی): pdf, doc

 8- فرم  ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان (براساس احکام و قراردادهای کارگزینی): pdf, doc

 9- فرم  ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان مشاغل کارگری (براساس احکام و قراردادهای کارگزینی): pdf, doc

10- فرم  ارزیابی عملکرد سالانه مدیران (براساس احکام و قراردادهای کارگزینی): pdf, doc

11- فرم  ارزیابی عملکرد سالانه رئیس اداره و رئیس گروه (براساس احکام و قراردادهای کارگزینی): pdf, doc

 

دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند