نام :
ابوالفضل
 
نام خانوادگی :
گورکانی
 
 
سمت :
مدیر امور اداری و پشتیبانی
 
آخرین مدرک تحصیلی :
کارشناسی ارشد
 
 
تلفن :
056-32391218
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند