معرفی مسئول:

نام و نام خانوادگی: سید محمود خراشادی زاده
سمت: رئیس اداره آموزش های آزاد و مجازی
شماره تماس: 05632391245
رایانامه: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


لینک های سریع

تلفن تماس پشتیبان: 05632391235
دانلود نرم افزار ammyy - حجم یک مگابابت
دانلود نرم افزار team viewer- حجم ده مگابایت

دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند