دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند

تقویم  آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

13 شهریورماه 96 : ورودی 93 و ماقبل

14 شهریورماه 96 : ورودی94 و ماقبل

15 شهریورماه 96 : ورودی 95 و ماقبل

19 لغایت20شهریورماه 96 :کلیه ورودی ها

شروع کلاس ها : 20 شهریور ماه 96

حذف و اضافه : 27 لغایت 28 شهریور 96